Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator

O nás

Naša starostlivosť o Vás je založená na dlhodobej dôvere.

Spoločnosť GYNA MS, s.r.o. vznikla v r.2006 so zámerom poskytovať komplexnú, kvalitnú a vysoko odbornú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pre ženy od dovŕšenia 15-teho roku života. Zakladateľkou a odborným garantom bola MUDr.Margita Skúpa. Od r.2009 pokračuje v jej smerovaní MUDr.Zuzana Oravcová, ktorá sa v r.2008 stala odborným garantom a v r.2009 aj konateľom spoločnosti.

Doktorka

MUDr. Zuzana Oravcová

Gynekológ - pôrodník

Odborný zástupca a garant v špecializačnom
odbore gynekológia a pôrodníctvo

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta univerzity J.A. Komenského Bratislava
 • Atestácia I. a II. stupňa v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • Certifikát v ultrazvukovej diagnostike v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • Certifikát integrovanej kolposkopie
 • Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Jana Súkeníková

zdravotná sestra

Vybavenie ambulancie

Digitálny farebný celotelový ultrazvukový prístroj Samsung HS 40,

Digitálny farebný celotelový ultrazvukový prístroj Samsung HS 40,

s možnosťou 3D/4D zobrazenia, s farebným dopplerom (vaginálna a abdominálna sonda).

Gynekologický vyšetrovací stôl polohovateľný GOLEM 6P

Gynekologický vyšetrovací stôl polohovateľný GOLEM 6P

Optický videokolposkop Alltion AC 1320

Optický videokolposkop Alltion AC 1320

Mikroskop binokular Studar M.

Mikroskop binokular Studar M.

Horúcovzdušný sterilizátor HS 202A.

Horúcovzdušný sterilizátor HS 202A.

Autokláv FARO EASY.

Autokláv FARO EASY.

Ambulancia

Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia
Ambulancia

Partneri

 • Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trenčín
 • Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie NsP Myjava
 • Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín
 • Mamografické, sonografické a CT pracovisko NsP Nové Mesto nad Váhom
 • Mamografické a sonografické pracovisko NsP Myjava
 • Oddelenie klinickej biochémie NsP Nové Mesto nad Váhom
 • Oddelenie klinickej hematológie NsP Nové Mesto nad Váhom
 • Cegys Trenčín
 • Medicyt Bratislava

Zmluvné poisťovne

Logo Union zdravotná poisťovna Logo Všeobecná zdravotná poisťovna Logo Dôvera zdravotná poisťovna